Перлата на средногорието – с. Чавдар

eu-funds

Проект „Туристически увеселителен парк в община Чавдар”
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г., Мярка 313: „Насърчаване на туристическите дейности”
Договор № 23/313/00273 от 21.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ между Община Чавдар и ДФ „Земеделие”

АКО ИМА РАЙ НА ЗЕМЯТА – ТОВА Е БЪЛГАРИЯ, АКО ИМА РАЙ В БЪЛГАРИЯ – ТОЙ СЕ НАМИРА ТУК!

 

01.09.2014

Коментари