Перлата на средногорието – с. Чавдар

Проект „Туристически увеселителен парк в община Чавдар” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г., Мярка 313: „Насърчаване на туристическите дейности” Договор № 23/313/00273 от 21.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ между Община Чавдар и ДФ „Земеделие” АКО ИМА РАЙ НА ЗЕМЯТА – ТОВА Е БЪЛГАРИЯ, АКО ИМА РАЙ В БЪЛГАРИЯ – … Нататък Перлата на средногорието – с. Чавдар

Прочети още за Перлата на средногорието – с. Чавдар
01.09.2014